III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    ZamĂłwienia publiczne
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Zawiadomiene o wyborze najkorzystniejszej oferty    « powrót
informację przeczytano: 1911 razy
 
Status: archiwalny
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2008-07-03 08:40:13, przez Malitka Ewa
Rozstrzygnięto: 2008-07-03 08:40:13

Zawiadomiene o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Wykonanie elewacji budynku wraz z osuszeniem ścian piwnic w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze"
 
Zielona Góra, 3 lipca 2008 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, III Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, zwane dalej „zamawiającym”
zawiadamia, że

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie elewacji budynku wraz z osuszaniem ścian piwnic w budynku
III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze”

wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy
ZPU BUDOMET JAN MIZGAJSKI
65-154 ZIELONA GÓRA
UL. DOLINA ZIELONA 56A
jako najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Przy jedynym kryterium: cena 100 % - najtańsza oferta – 100 pkt

2) ponadto oferty swoje złożyli Wykonawcy:

- oferta nr 1 Wykonawcy
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DGA” ADAM DYGAS, GABRIELA DYGAS
65-140 ZIELONA GÓRA
UL. MALCZEWSKIEGO 65

Przy jedynym kryterium: cena 100% - 66 pkt

- oferta nr 3 Wykonawcy
„PARTNERBUD-PROJEKT” Sp. z o.o.
65-729 ZIELONA GÓRA
UL. ENERGETYKÓW 7

Przy jedynym kryterium: cena 100 % - 87 pkt

- oferta nr 4 Wykonawcy
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE
„KABET” RYSZARD KACZMAREK
65-339 ZIELONA GÓRA
UL. NOWA 2
Przy jedynym kryterium: cena 100 % - 56 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy, zamawiający zawiadamia, że:

żadna oferta nie została odrzucona.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy, zamawiający zawiadamia, że:

żaden Wykonawca nie został wykluczony.

 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Zbigniew Kościk
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2008-07-03 08:40:13
Czas wytworzenia: 2008-07-03

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Zawiadomiene o wyborze najkorzystniejszej oferty Malitka Ewa Opublikowano 2008-07-03 08:40:13
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018