III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    Przetargi
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Oferta pracy na stanowisko Intendent     « powrót
informację przeczytano: 94 razy
 
Status: w trakcie realizacji
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2018-07-09 00:00:56, przez Malitka Ewa
Termin składania ofert: 2018-07-27 00:00:00

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

Ogłasza nabórna stanowisko Intendent

w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze
I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:
Wymagania niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie średnie o kierunku dietetyk lub technolog żywienia. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących BHP, HACCP, GHP, GNP

nieposzlakowana opinia,

umiejętność komunikacji interpersonalnej,

dyspozycyjność, systematyczność i sumienność,

kreatywność w działaniu,

dobra organizacja czasu pracy,

gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

Umiejętność planowania i organizacji pracy
II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:

Sporządzanie jadłospisów zgodnie z normami i zapotrzebowaniem energetycznym

Prowadzenie systemu HACCP oraz dokumentacji z tym związanej

Sprawowanie nadzoru nad pomocami kuchennymi

Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny

Właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków
III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.CV

2.List motywacyjny

Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) ,

Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę.

Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.

Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Oświadczenie o niekaralności.

IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin:
do 27.07.2018r. do godziny 15:00.

Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem na kopercie „Nabór na stanowisko - Intendent.”

Miejsce:
III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9

65-452 Zielona Góra, sekretariat.

V. DODATKOWE INFORMACJE:


Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: telefon (068) 3270528,

2. Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie postępowania sprawdzającego,

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym (art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO) informujemy Pana/Panią:
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu jest Zbigniew Kościk dyrektor III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra, inspektorem danych osobowych jest Ewa Łuszczak (gontus@o2.pl).

Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji pracownika, zgodnie z Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku.

Pana/Pani dane nie są udostępniane ani powierzane innym podmiotom.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO. Pracownikom, jeżeli twierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa.
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im.prof. T.Kotarbińskiego w Zielonej Górze

 
 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Kondrat
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2018-07-09 00:00:56
Czas wytworzenia: 2018-07-08

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Oferta pracy na stanowisko Intendent Malitka Ewa Opublikowano 2018-07-09 00:00:56
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018